Kalandpróba Alapítvány

Gyöngyvér Szálláshely Ragály

Látogatók száma

Ma16
Tegnap87
A Héten904
A Hónapban3701
Összesen98774

Facebook

Támogatók

furfang kiado logo

 

scool_tura

feeling

Animi B S logo small

colorange

 

playonkids_logo_1

piatnik_logo

capitaliser logo

furfangos tehetsegmuhely logo
furfang kiado logo szamo ped logo
Kézikönyvek, tanári segédletek

Kézikönyvek

A 2010/11-es tanévben minden felső tagozatos Nyelvtan és helyesírás tankönyvhöz új tanári segédlet jelenik meg Kézikönyv a magyar nyelv tanításához címmel.

A kézikönyvek felépítése a következő:

 • Levél a kollégáknak
 • Metodikai alapelvek
 • Az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak kerettanterve (az adott évfolyamé)
 • A kompetenciaalapú oktatás (az adott évfolyamon)
 • A magyar nyelv tanítását szolgáló könyvek felépítése, tartalma (az adott évfolyamon)
 • A képességfejlesztés és ismeretnyújtás egymásra épülése az 1–8. évfolyamon
 • Az anyanyelvi ismeretek elsajátíttatása (módszertani javaslatok)
 • A képességfejlesztés lehetőségei a tankönyvben
  • A helyesírási képesség fejlesztése
   • Helyesírási gyakorlattípusok
   • A tollbamondások szövege
   • A felmérések tollbamondásainak szövege
   • Javítókulcs-javaslat 5–8. évfolyam
  • A szövegértő képesség fejlesztése
   • A didaktikus szövegek, utasítások értelmezése
   • Indukciós szövegek
  • A kommunikációs képesség fejlesztése
   • Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése
   • Írásbeli kifejezőképesség fejlesztése
 • A nyelvművelés lehetőségei a tankönyvben (az adott évfolyamé, kompetenciaalapú)
 • Nevelési lehetőségek a tankönyvben
 • Tanmenetjavaslat a magyar nyelv tanításához
 • Felmérések megoldása
  • Az anyanyelvi ismeret, a helyesírási képesség, a nyelvhelyességi szint mérése
  • Javaslat a felmérések értékelésére
  • A szövegértő olvasás felméréseinek megoldása
 • Tankönyvi rejtvényfeladatok megoldása
 • Óravázlatok
 • Irodalom- és rövidítésjegyzék

 

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

A 2008 májusában megjelent A szövegértő képesség fejlesztése a kompetenciaalapú, nem szakrendszerű oktatásban című módszertani kézikönyvem hatalmas sikert aratott. A kollégák biztatására írtam meg az új kézikönyv sorozatomat Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv címmel.
Az 5. és 6. évfolyamos nyomdakész állapotban van. A 7. évfolyamos remélhetőleg szeptemberben megjelenik.
A 8. évfolyamos azért várat magára, mert előtte át kell dolgoznom a Fogalmazási feladatgyűjteményt, csak ezt követően tudom megírni a kézikönyvet.

A kézikönyvek felépítése a következő:

 • A KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS
  • A kompetencia
   • A kulcskompetencia
    • Az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia
    • Az anyanyelvi kommunikáció és a többi kulcskompetencia
  • A tanuláselméleti háttér megváltozása
  • Az oktatási dokumentumok
   • A Nemzeti alaptanterv
   • Az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak kerettantervei
   • A helyi tantervek
 • A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS (csak 5. és 6. évfolyamon)
  • A törvényi szabályozást kiváltó okok
  • Törvényi szabályozás
  • A nem szakrendszerű oktatás bevezetése
  • A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztalatai
 • TANULÁSSZERVEZÉS
  • A hagyományos tanulásszervezés
  • A hatékonyabb tanulásszervezési módok
   • Az egyéni munka
   • A párban végzett munka
   • A csoportmunka
   • A kooperatív technikák
   • A projektmódszer
   • Az epocha
 • KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉS ISMERETNYÚJTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE AZ 1–8. ÉVFOLYAMON
  • A kommunikáció fejlesztése 1–8. évfolyam
  • A szövegértés fejlesztése 1–8. évfolyam
 • A KOMMUNIKÁCIÓ
  • A kommunikáció fogalma és folyamata
  • A pedagógiai kommunikáció
  • A pedagógus kommunikációs ügyessége
  • A tanári kérdés és utasítás
  • Az folyamatos értékelés
  • A kommunikációs nevelés célja
  • A kommunikációtanítás részterületei
 • AZ OLVASÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE AZ ALAPOZÓ SZAKASZBAN
  • Az olvasás
  • Az olvasási képesség hierarchikus modellje
  • Az olvasás technikája
   • A gyorsolvasási gyakorlatok
  • A hangos olvasás gyakorlásának módszerei
 • A SZÖVEGÉRTŐ KÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI LÉPÉSEI
  • A didaktikus szöveg
  • A magyarázó-értelmező szöveg
  • A dokumentumszöveg
  • Az elbeszélő szöveg
 • A SZÖVEGALKOTÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE
  • A tanítandó szövegtípusok
  • A szövegtípusok tanításának általános menete
 • A SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK CÍMŰ TANKÖNYV
  • A tankönyv szerkezete
  • A tankönyvi feladatok megoldása
  • Az interaktív tananyag jellemzői
  • Javaslatok a tankönyvi szövegek feldolgozására
 • A FOGALMAZÁSI FELADATGYŰJTEMÉNY CÍMŰ TANKÖNYV
  • A tankönyv szerkezete
  • Javaslatok a tankönyvi feladatok feldolgozására
 • IRODALOMJEGYZÉK